Khi Bạn muốn tìm một Phim – Nhạc tại maileblog.net nhưng phim đã cũ và khó tìm .

Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau . 100 % sẽ tìm ra ngay Phim bạn muốn .

1 : Bạn vào : https://www.google.com/
2 : Gõ tên Phim bạn muốn tìm + maileblog.net
3 : Kêt quả Phim sẽ hiên ra ngay đầu tiên của trang tìm kiêm .

Ví dụ : Bạn muốn tìm Phim : Không Làm Người Hồng Kông

Ban vào : https://www.google.com/
gõ : khong lam nguoi hongkong + maileblog.net

Enter
kết quả ngay trang đầu tiên .

Cám ơn !