Cứu Thế – 20/20 Tâp LT


Genre: Romance, Comedy, Action, Thriller
Episodes: 20
Broadcast network: KBS2

Cast
Ji Chang Wook as Seo Jung Hoo / Healer
Yoo Ji Tae as Kim Moon Ho
Park Min Young as Chae Young Shin
Kim Mi Kyung as Jo Min Ja
Oh Kwang Rok as Ki Young Jae
Choi Dong Goo as Ki Young Jae
Tae Mi as Kang Dae Yong
Ji Il Joo as Seo Joon Suk
Jung Kyu Soo as Seo Joon Seok
Park Sang Myun as Chae Chi Soo
Park Won Sang as Jang Byung Se
Woo Hyun as Chul Min
Oh Jong Hyuk as Oh Gil Han


Hướng dẫn mua account Premium thanh toán bằng PAYPAL CLICK HERE
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG

DOWNLOAD LINKS:
MKV:
https://www.uploadable.ch/file/v2rg7vyjGdtu/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-01.mkv
https://www.uploadable.ch/file/2REnX4SRqpXX/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-02.mkv
https://www.uploadable.ch/file/qE6rWAKAxM5t/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-03.mkv
https://www.uploadable.ch/file/a4Nz5P2YJNPj/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-04.mkv
https://www.uploadable.ch/file/Xnzfd2xubzva/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-05.mkv
https://www.uploadable.ch/file/dr5KFZTBAF4V/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-06.mkv
https://www.uploadable.ch/file/zEmXGDgAZmJs/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-07.mkv
https://www.uploadable.ch/file/R89NMbfFdugx/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-08.mkv
https://www.uploadable.ch/file/8uTmq6S5pQZt/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-09.mkv
https://www.uploadable.ch/file/RgHN7ZqPZY4a/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-10.mkv
https://www.uploadable.ch/file/khsfdyKZPZqq/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-11.mkv
https://www.uploadable.ch/file/jcrjgK5RGu2z/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-12.mkv
https://www.uploadable.ch/file/c3bkKrazjk45/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-13.mkv
https://www.uploadable.ch/file/2SayBtKQUJjf/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-14.mkv
https://www.uploadable.ch/file/wK4Fua7mF8Rs/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-15.mkv
https://www.uploadable.ch/file/fmxxF5Cuv5aR/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-16.mkv
https://www.uploadable.ch/file/JfJCtwvDeh2W/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-17.mkv
https://www.uploadable.ch/file/SJy8Mveke7vz/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-18.mkv
https://www.uploadable.ch/file/NQrthR6QQBVG/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-19.mkv
https://www.uploadable.ch/file/pZr3MzsxBrQd/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-20END.mkv

http://uploaded.net/file/f4duaho7/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-01.mkv
http://uploaded.net/file/xnhkc0wh/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-02.mkv
http://uploaded.net/file/mw0dqvd8/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-03.mkv
http://uploaded.net/file/8b5qqtnt/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-04.mkv
http://uploaded.net/file/u9rh8nra/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-05.mkv
http://uploaded.net/file/6h67o95r/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-06.mkv
http://uploaded.net/file/opcmwc53/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-07.mkv
http://uploaded.net/file/2z90b9xb/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-08.mkv
http://uploaded.net/file/wnxpgtjh/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-09.mkv
http://uploaded.net/file/of8m8zwo/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-10.mkv
http://uploaded.net/file/qz1l0x2x/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-11.mkv
http://uploaded.net/file/q72l0jqp/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-12.mkv
http://uploaded.net/file/ycw0o2p3/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-13.mkv
http://uploaded.net/file/m8mw2sqd/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-14.mkv
http://uploaded.net/file/1bv80gt3/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-15.mkv
http://uploaded.net/file/v3oshs8e/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-16.mkv
http://uploaded.net/file/dt08ouko/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-17.mkv
http://uploaded.net/file/jjrjv8g2/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-18.mkv
http://uploaded.net/file/nbd6szqw/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-19.mkv
http://uploaded.net/file/mgpslksx/CuuThe.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-20END.mkv
AVI:

https://www.uploadable.ch/file/YacXj98nSm7C/CuuThe_01.avi
https://www.uploadable.ch/file/mNVZrkjWbtfS/CuuThe_02.avi
https://www.uploadable.ch/file/G6yTV2Xkufdk/CuuThe_03.avi
https://www.uploadable.ch/file/XWwTBRCG5V5Z/CuuThe_04.avi
https://www.uploadable.ch/file/vsZwa5WJGQZE/CuuThe_05.avi
https://www.uploadable.ch/file/TrfY94WyJEfZ/CuuThe_06.avi
https://www.uploadable.ch/file/66BWxz7j7skJ/CuuThe_07.avi
https://www.uploadable.ch/file/hJRrHckZyn7x/CuuThe_08.avi
https://www.uploadable.ch/file/yq8W4ecuYUFF/CuuThe_09.avi
https://www.uploadable.ch/file/XMGdDSDET9ps/CuuThe_10.avi
https://www.uploadable.ch/file/sBxKJ9BWvcde/CuuThe_11.avi
https://www.uploadable.ch/file/MbBTQbPPUeuq/CuuThe_12.avi
https://www.uploadable.ch/file/FeC4jwtBbD5M/CuuThe_13.avi
https://www.uploadable.ch/file/BrD4agDYf3Pe/CuuThe_14.avi
https://www.uploadable.ch/file/6FBp6anzMGpU/CuuThe_15.avi
https://www.uploadable.ch/file/Zdf2b42EvfGp/CuuThe_16.avi
https://www.uploadable.ch/file/c27pjwWGsmP6/CuuThe_17.avi
https://www.uploadable.ch/file/nbjtp8GUcupy/CuuThe_18.avi
https://www.uploadable.ch/file/VrGJZc4pNtwA/CuuThe_19.avi
https://www.uploadable.ch/file/6jZWaWaUKHfK/CuuThe_20End.avi

http://uploaded.net/file/jqq4bf0c/CuuThe_01.avi
http://uploaded.net/file/1jcd1twv/CuuThe_02.avi
http://uploaded.net/file/za686604/CuuThe_03.avi
http://uploaded.net/file/74czjbcx/CuuThe_04.avi
http://uploaded.net/file/dw3yy01g/CuuThe_05.avi
http://uploaded.net/file/p72b924d/CuuThe_06.avi
http://uploaded.net/file/ooaxzwnb/CuuThe_07.avi
http://uploaded.net/file/odbuvbln/CuuThe_08.avi
http://uploaded.net/file/82o24quk/CuuThe_09.avi
http://uploaded.net/file/bsbzumea/CuuThe_10.avi
http://uploaded.net/file/dbnrrn74/CuuThe_11.avi
http://uploaded.net/file/kz7696b7/CuuThe_12.avi
http://uploaded.net/file/6ii59uq6/CuuThe_13.avi
http://uploaded.net/file/wvrkx6i5/CuuThe_14.avi
http://uploaded.net/file/hrhdzfz8/CuuThe_15.avi
http://uploaded.net/file/w53g2h4q/CuuThe_16.avi
http://uploaded.net/file/v2ds0zjo/CuuThe_17.avi
http://uploaded.net/file/jedcqyf8/CuuThe_18.avi
http://uploaded.net/file/p0oun96s/CuuThe_19.avi
http://uploaded.net/file/ibwn0u2z/CuuThe_20End.avi

https://www.uploadable.ch/file/z8CuZ7XcSerp/CuuThe_01.avi
https://www.uploadable.ch/file/2RxNNs49pXmg/CuuThe_02.avi
https://www.uploadable.ch/file/gmJh6ktSx7Sz/CuuThe_03.avi
https://www.uploadable.ch/file/bKq8cSJFAcCe/CuuThe_04.avi
https://www.uploadable.ch/file/jnafX5YHjQ3k/CuuThe_05.avi
https://www.uploadable.ch/file/rKNBfX8CnY2x/CuuThe_06.avi
https://www.uploadable.ch/file/uY4zWcFf49pt/CuuThe_07.avi
https://www.uploadable.ch/file/Zj38gzVtVqCQ/CuuThe_08.avi
https://www.uploadable.ch/file/59ABCtNACFyK/CuuThe_09.avi
https://www.uploadable.ch/file/wc4nuMFhtVfT/CuuThe_10.avi

http://uploaded.net/file/pascojlx/CuuThe_01.avi
http://uploaded.net/file/u3cyfp20/CuuThe_02.avi
http://uploaded.net/file/52c67zm1/CuuThe_03.avi
http://uploaded.net/file/01pr1pw9/CuuThe_04.avi
http://uploaded.net/file/qps5ayqb/CuuThe_05.avi
http://uploaded.net/file/8t1f5ik6/CuuThe_06.avi
http://uploaded.net/file/zggigcuv/CuuThe_07.avi
http://uploaded.net/file/gbr1p7ns/CuuThe_08.avi
http://uploaded.net/file/j0yxio7b/CuuThe_09.avi
http://uploaded.net/file/0my82rlk/CuuThe_10.avi

HƯỚNG DẪN BUY Premium Uploaded.net qua Paypal để Download phim nhanh nhất (Admin bảo lãnh)


- Nếu Links download bị lỗi, bạn vui lòng comment dưới hoặc tại ChatBox cho Ad biết nhé!

Leave a Reply