Nước Mắt Ngàn Mây 32 Tập USLT

Nước Mắt Ngàn Mây 32 Tập USLT

Read More

Hữu Duyên Kỳ Án II 25 Tập USLT

Hữu Duyên Kỳ Án II 25 Tập USLT

Read More

Tào Tháo ( CHINA – Anhui TV ) 15/41 Tập LT avi/mkv

Tào Tháo ( CHINA – Anhui TV ) 15/41 Tập LT avi/mkv

Read More

Vinh Quang Đại Đường ( CHINA – Anhui TV ) 10/60 Tập LT avi/mkv

Vinh Quang Đại Đường ( CHINA – Anhui TV ) 10/60 Tập LT avi/mkv

Read More

Thời Đại Tự Do Của Tôi ( TAIWAN – Sanlih TV ) 03/26 Tập LT avi/mkv

Thời Đại Tự Do Của Tôi ( TAIWAN – Sanlih TV ) 03/26 Tập LT avi/mkv

Read More

Võ Thần Triệu Tử Long ( CHINA – Human TV ) 49/49 Tập LT

Võ Thần Triệu Tử Long ( CHINA – Human TV ) 49/49 Tập LT

Read More

Thừa Thắng Xông Lên ( HONGKONG – TVB ) 22/25 Tập USLT avi/mkv

Thừa Thắng Xông Lên ( HONGKONG – TVB ) 22/25 Tập USLT avi/mkv

Read More

Tuyệt Sắc Khuynh Thành ( CHINA – SCTV ) 59/59 Tập LT

Tuyệt Sắc Khuynh Thành ( CHINA – SCTV ) 59/59 Tập LT

Read More

Cực Phẩm Tân Nương ( CHINA – SETV ) 17/40 Tập LT avi/mkv

Cực Phẩm Tân Nương ( CHINA – SETV ) 17/40 Tập LT avi/mkv

Read More

Rồng Bay Phụng Múa (AVI) – 112/xx tập LT

Rồng Bay Phụng Múa (AVI) – 112/xx tập LT

Read More

Tình Yêu Và Điều Kiện 70 Tập USLT

Tình Yêu Và Điều Kiện 70 Tập USLT

Read More

Binh Đoàn Phái Yếu – TVB 2017 – 09/33 VNLT

Binh Đoàn Phái Yếu – TVB 2017 – 09/33 VNLT

Read More

Tình Mẹ Bao La – 08/20 Tap USLT

Tình Mẹ Bao La – 08/20 Tap USLT
Genres: Comedy, Drama Countries: Hong Kong Actors: Ben Wong, Elena Kong, Koni Lui, Michelle Yim, Savio Tsang, Sharon Chan, Willie Wai Directors: Kwan Wing-chung Producers: Lo Mei-wan

Read More

Gia Vị Cuộc Sống – 25/25 Tâp USLT

Gia Vị Cuộc Sống – 25/25 Tâp USLT
Genre: Ancient Producer: Chong Wai Kin Episodes: 25 Cast: Tony Hung Sisley Choi Hugo Wong Stephanie Ho Maria Cordero Rebecca Zhu Ram Tseung

Read More

Nữ Đặc Công X / Bóng Hồng Đặc Công ( CHINA – Yunnan TV ) 42/42 Tập LT avi/mkv

Nữ Đặc Công X / Bóng Hồng Đặc Công ( CHINA – Yunnan TV ) 42/42 Tập LT avi/mkv

Read More

Tâm Lý Truy Hung – Mind Hunter (TVB 2017) 28/28 tập Lồng tiếng

Tâm Lý Truy Hung – Mind Hunter (TVB 2017) 28/28 tập Lồng tiếng
Tên tiếng Việt: Tâm lý truy hung Tên tiếng Anh: Mind Hunter Tên tiếng Hoa: 心理追凶 Số tập: 28 Giám chế: Vương Vỹ Nhân ** Diễn viên : Mã Quốc Minh vai Chung Thái Nhiên Thái Tư Bối vai Đồng Nguyệt Dương

Read More

Hải Âu Phi Xứ Truyện Quỳnh Dao 30 Tập USLT

Hải Âu Phi Xứ Truyện Quỳnh Dao 30 Tập USLT

Read More

Quý Nàng Hẩm Phận – (14/20 tập) Lồng tiếng TVB 2017

Quý Nàng Hẩm Phận – (14/20 tập) Lồng tiếng TVB 2017
Tên tiếng Việt: Quý nàng hẩm phận Tên tiếng Anh: The No No Girl Tên tiếng Hoa: 全職沒女 Số tập: 20 Giám chế: Trần Diệu Toàn ** Diễn viên và tên nhân vật: Trần Tùng Linh vai La Lệ Tinh Trương Triệu

Read More

Tình Nguyện Truyền Thuyết Mỹ Lệ II 24 Tập USLT

Tình Nguyện Truyền Thuyết Mỹ Lệ II 24 Tập USLT

Read More

Cô Gái Đến Từ Đại Mạc – Kỳ Duyên Trong Gió – Hồ Ca – Bành Vu Yến – Lưu Thi Thi – 36/36 tập USLT

Cô Gái Đến Từ Đại Mạc – Kỳ Duyên Trong Gió – Hồ Ca – Bành Vu Yến – Lưu Thi Thi – 36/36 tập USLT

Read More