Bộ Sưu Tập Thúy Nga CD

Đây là Bộ Sưu Tập do mình TỰ SƯU TẦM trong khi rảnh rỗi và sắp hoàn tất do đó mình CHIA SẺ cho anh em.
Do mình đang up nên sẽ còn thiếu sót vài đĩa mong anh em bỏ qua( đến cuối tuần này sẽ xong toàn bộ)

Hướng dẫn mua account Premium thanh toán bằng PAYPAL CLICK HERE
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG

Bigfile.to

http://pastebin.com/raw/KPirLRdc

Uploaded.net

http://uploaded.net/file/ndkonj50/TNCD001-DavuParis1-TocMay.rar
http://uploaded.net/file/vr4fxkvs/TNCD002-HuongLan-Thebestof1991-Khidayeu.rar
http://uploaded.net/file/u1xenl1v/TNCD003-HoaMi-Emdiroi-1988.rar
http://uploaded.net/file/0dc0s2a2/TNCD004-Chuyenmotnguoidi-1989.rar
http://uploaded.net/file/3g1a7ibe/TNCD006-Nuocnonngandamradi.rar
http://uploaded.net/file/7bgvvox1/TNCD007-Davutocmay2-1989.rar
http://uploaded.net/file/ffpbyspg/TNCD008-Aotimngayxua.rar
http://uploaded.net/file/od9rk81v/TNCD009-Emlatatca.rar
http://uploaded.net/file/2xhjikyn/TNCD010-HoaMi_KieuNga_NgocLan-Choemquentuoingoc.rar
http://uploaded.net/file/u526ygr1/TNCD011-NhatTruong_ThanhLan-Vinhbietem-1989.rar
http://uploaded.net/file/xy187wkf/TNCD012-Tuyetphamsongca-Loicuoichoem.rar
http://uploaded.net/file/w7zasxrn/TNCD013-HuongLan-Nuhoanho.rar
http://uploaded.net/file/s2m8l26x/TNCD014-HoaMi2-TinhSau.rar
http://uploaded.net/file/bql3iw11/TNCD015-MissingYou.rar
http://uploaded.net/file/coatgavm/TNCD016-HoaMi_NgocLan_HuynhThi-Nayemconho.rar
http://uploaded.net/file/inabp2wa/TNCD017-CongThanh_Lyn2-Beyeu-1991.rar
http://uploaded.net/file/brcf8ht1/TNCD018-HoaMi-NghinTrungXaCach.rar
http://uploaded.net/file/wtt25yzk/TNCD019-AiVan_ElvisPhuong-Baitangochoem.rar
http://uploaded.net/file/dr0zjm61/TNCD020-Luanvungaymua-1991.rar
http://uploaded.net/file/7tngn9pc/TNCD021-Parisbynight12.rar
http://uploaded.net/file/sp17kj0w/TNCD022-Chuyenxebanguoi.rar
http://uploaded.net/file/x9eqsn6x/TNCD023-HuongLan_CheLinh-NguoiXaNguoi.rar
http://uploaded.net/file/mc0z84wd/TNCD024-DonHo-Xinmaiconyeu-1992.rar
http://uploaded.net/file/7sejfb3x/TNCD025-HuongLan-Caydangtinhdoi-1992.rar
http://uploaded.net/file/6uc3avuz/TNCD026-HoaMi_AiVan-Chilagiacmoqua-1992.rar
http://uploaded.net/file/b44i6i3e/TNCD027-Dalena-LeDa.rar
http://uploaded.net/file/6e7o0vyt/TNCD028-HoaMi_AnhKhoa-Emdenthamanhdem30.rar
http://uploaded.net/file/m8lscmpr/TNCD029-TinhVaoThu.rar
http://uploaded.net/file/dn8a5kaz/TNCD030-AiVan-Ngayayxanhau-1992.rar
http://uploaded.net/file/x9k4pita/TNCD031-HuongLan_ThaiChau2-Anhyeuem-1992.rar
http://uploaded.net/file/j831kc33/TNCD032-Danela_ThaiChau-Coua.rar
http://uploaded.net/file/kfp780ye/TNCD033-ElvisPhuong_Dalena-Chutantinhmongmanh-1992.rar
http://uploaded.net/file/ljg3lmoj/TNCD034-DonHo_NgocHue-Hanhphuctrongtim-1992.rar
http://uploaded.net/file/nn6ojxli/TNCD035-KelvinKhoa-Emdi-NhachoatauNewAge.rar
http://uploaded.net/file/ceb3dot4/TNCD036-NhacTienChienVaQueHuong.rar
http://uploaded.net/file/0ajsxv8e/TNCD037-AiVan-NuoiTiec.rar
http://uploaded.net/file/0ra6rtjq/TNCD038-DonHo-Giacmongaymai-1993.rar
http://uploaded.net/file/xcsdabkt/TNCD039-LienkhucParisbynight.rar
http://uploaded.net/file/k2i9jrnn/TNCD040-AnhKhoa_Danela-Ngaytanhon-1993.rar
http://uploaded.net/file/6lc31nqe/TNCD041-NgocTrong-Demcodon.rar
http://uploaded.net/file/eqtuqizh/TNCD042-DonHo_Dalena-Thamkin.rar
http://uploaded.net/file/2v12tsan/TNCD043-DuyTrac-ConTiengHatGuiNguoi.rar
http://uploaded.net/file/90d5l0lk/TNCD044-TheBestOfParisByNight.rar
http://uploaded.net/file/hqfzqjxu/TNCD045-Trochoitoiloi-1993.rar
http://uploaded.net/file/uigcsmmg/TNCD046-PhamDuyI-NgayDoChungMinh.rar
http://uploaded.net/file/e96qup6b/TNCD047-PhamDuyII-KyNiem.rar
http://uploaded.net/file/4czqobn4/TNCD048-TinhCaNgoThuyMien.rar
http://uploaded.net/file/1j30x39t/TNCD049-HuongLan_AiVan-MuaSaiGonmuaHaNoi.rar
http://uploaded.net/file/x0taubrz/TNCD050-TinhKhucGiangSinh.rar
http://uploaded.net/file/7mgtusy1/TNCD051-AiVan-HatMuaVaNoiNho.rar
http://uploaded.net/file/ocnhiw8s/TNCD052-Dalena-Nangthuytinh.rar
http://uploaded.net/file/84374u00/TNCD053-QuangBinh_TrangThanhlan-NguuLangChucNu.rar
http://uploaded.net/file/6n8stoll/TNCD054-Danela_AiVan-Yeuanhnhungayxua.rar
http://uploaded.net/file/cl7zryvt/TNCD055-HuongLan_MyLan-Thanhphosaulung.rar
http://uploaded.net/file/510zsoam/TNCD056-HenryChuc_BaoHan-TakeOurtime.rar
http://uploaded.net/file/thx41/TNCD057-TinhkhucLamPhuong1-Emdiroi.rar
http://uploaded.net/file/co4kpgcm/TNCD058-TinhkhucLamPhuong2-Chuyendovituyen.rar
http://uploaded.net/file/vg7i1c84/TNCD059-DonHo-SadWithoutYou-1994.rar
http://uploaded.net/file/u9lzi6vi/TNCD060-LienkhucParisbynight2.rar
http://uploaded.net/file/74xszhtk/TNCD061-AiVan_PhiKhanh-Tinhtrongdivang.rar
http://uploaded.net/file/llhxcdap/TNCD062-DemNhacHoiParis.rar
http://uploaded.net/file/n22neghg/TNCD063-HuongLan-Trendongsongnho-1994.rar
http://uploaded.net/file/t4rdb3v4/TNCD064-LienkhucParisbynight3.rar
http://uploaded.net/file/yf333k9j/TNCD065-AiVan-Trangsangvuonche.rar
http://uploaded.net/file/q800ey4s/TNCD066-NguyenHung-Langtham.rar
http://uploaded.net/file/62dvadyq/TNCD067-HenryChuc-AManWithoutLove.rar
http://uploaded.net/file/i094vjkg/TNCD068-VanPhung1-Tienghatvoicungdan.rar
http://uploaded.net/file/sd58kjgq/TNCD069-VanPhung2-Ghebensaigon-1994.rar
http://uploaded.net/file/1eqy20gc/TNCD070-VinhBietMuaHe-DonHo_DiemLien.rar
http://uploaded.net/file/y471zuw4/TNCD072-TheSon-Tinhthucualinh.rar
http://uploaded.net/file/fnihgoq2/TNCD073-TinhkhucLamPhuong3-Motdoitanvo.rar
http://uploaded.net/file/5i1a1l23/TNCD074-LamPhuong4-Nhunggichoem.rar
http://uploaded.net/file/788nzuha/TNCD075-NguyenHung_Dalena-Duyenkiep.rar
http://uploaded.net/file/cwnwuc9l/TNCD088-HenryChuc_Dalena-WhenIfallinlove.rar
http://uploaded.net/file/vaybw77l/TNCD089-MyLan-Tinhthienthu.rar
http://uploaded.net/file/t06935yg/TNCD090-DonHo-Dongdoi.rar
http://uploaded.net/file/vj95iq5f/TNCD092-LienKhucParisbyNight4.rar
http://uploaded.net/file/nappdym3/TNCD093-YLan-NoiNhoMuonMang.rar
http://uploaded.net/file/l2qvwe0v/TNCD094-AiVan_AiThanh_ChiTai-Motonghaiba.rar
http://uploaded.net/file/sybmv2tb/TNCD095-AiVan-Loirumuadong.rar
http://uploaded.net/file/ar7r22vf/TNCD097-NguyenHung-NguaHoang.rar
http://uploaded.net/file/3o6gb2zn/TNCD098-HuongLan_TheSon-Mailohaiminhxanhau.rar
http://uploaded.net/file/gwo5b48c/TNCD099-Haimuoinamtinhcu.rar
http://uploaded.net/file/ti5ooqnf/TNCD100-RuEm.rar
http://uploaded.net/file/etaszq6g/TNCD101-HoatauRumba-Tralaiem.rar
http://uploaded.net/file/16sxhf0s/TNCD102-RememberYouRememberMe.rar
http://uploaded.net/file/4ajvlqhu/TNCD103-NguyenHung_HuongLan-Loitatinhchoem.rar
http://uploaded.net/file/28kiteui/TNCD104-Haimuoinamnhinlai.rar
http://uploaded.net/file/crilqixe/TNCD105-AiVan-ThuyenHoa.rar
http://uploaded.net/file/uq4c4fwp/TNCD106-DonHo-ADonHoHoHoChristmas.rar
http://uploaded.net/file/etw25ruz/TNCD107-Thanhha-LeHoang.rar
http://uploaded.net/file/hsy0wint/TNCD108-Nh%3Fct%ECnh%3F%3FcHuy1-%3F%3F%3Fngxa%3F%3Ftm%3Fa.rar
http://uploaded.net/file/gaqsfytt/TNCD109-DucHuy2-Vacontimdavuitrolai.rar
http://uploaded.net/file/coulrooy/TNCD110-DonHoNgocHue-HaiDaoCoDon.rar
http://uploaded.net/file/njtocg4q/TNCD111-LKPBN5.rar
http://uploaded.net/file/0xu6zl5c/TNCD112-Dalena-Toivoinguoidaquen.rar
http://uploaded.net/file/3yb3o04i/TNCD113-NguyenHung-Say.rar
http://uploaded.net/file/ci20fv17/TNCD114-TimNhauTrongKyNiem-TheSon_HoangLan.rar
http://uploaded.net/file/6498ay7v/TNCD115-AiVan_NguyenHung-Motdoiyeuanh.rar
http://uploaded.net/file/3vtoky0x/TNCD116-TheSon-NhungChieuKhongCoEm.rar
http://uploaded.net/file/0l9ceyx9/TNCD117-BaiCaSao-PhamDuy3.rar
http://uploaded.net/file/9j8psqe7/TNCD118-PhamDuy4-Tiengdantoi.rar
http://uploaded.net/file/gh5gw9u9/TNCD119-HuongLan_TheSon-Hoatimngayxua.rar
http://uploaded.net/file/2om489ei/TNCD120-Hanhphucbatchot.rar
http://uploaded.net/file/2k9d0w81/TNCD121-LKPBN6.rar
http://uploaded.net/file/7r9ib2ox/TNCD122-ChoRoiNhungBuiTinh.rar
http://uploaded.net/file/fnyzr56c/TNCD123-TinhLaSoiTo.rar
http://uploaded.net/file/jrt0ng3r/TNCD124-NhungKhiaCanhCuocDoi.rar
http://uploaded.net/file/39kkp4nz/TNCD125-AiVan-Toduyen-1996.rar
http://uploaded.net/file/dei6nzpv/TNCD126-HuongLan-Huevaem-1997.rar
http://uploaded.net/file/098zhjol/TNCD127-TheSon_MyHuyen-Keyeutham-1996.rar
http://uploaded.net/file/l25aoe89/TNCD128-HoaiNam-Emcuhen.rar
http://uploaded.net/file/q6aam4tr/TNCD129-HoangLan-Quaconme.rar
http://uploaded.net/file/he0weeic/TNCD130-DonHo-Love.rar
http://uploaded.net/file/ws0w5e47/TNCD131-NgoThuyMien-RiengMotGocTroi.rar
http://uploaded.net/file/79q1ep8o/TNCD132-HuongLan_ThaiChau-Huongphai-1997.rar
http://uploaded.net/file/nk2jvmjt/TNCD133-NguyenHung-Conlainoicodon.rar
http://uploaded.net/file/p1ki48r0/TNCD134-TheSon-Letinhbuon-1997.rar
http://uploaded.net/file/bjv5ljk6/TNCD135-Ho%E0iM%3Fng_DonH%3F_Dalena%28Wav%29.rar
http://uploaded.net/file/b4q4s1la/TNCD136-LKPBN7.rar
http://uploaded.net/file/j0m14aoj/TNCD137-BongChieuXua.rar
http://uploaded.net/file/7d81p3bg/TNCD138-Linda_Tommy-TheOneIWant.rar
http://uploaded.net/file/7kf7z30n/TNCD139-GiotnuocmatchoVN.rar
http://uploaded.net/file/cdudmyfk/TNCD140-ThaiChau_AiVan-Tinh-1997.rar
http://uploaded.net/file/21tbdg8m/TNCD141-Hoanglan-Tugiathongay.rar
http://uploaded.net/file/wjd0g6nu/TNCD142-NhuQuynh_TheSon-Botbien.rar
http://uploaded.net/file/gcfzpiog/TNCD144-CamOnNguoiTinh-ThanhHa.rar
http://uploaded.net/file/d165s35x/TNCD145-DonHo_ThanhHa-Cuoctinhlo.rar
http://uploaded.net/file/xfunbauk/TNCD146-M%3F%28Vol1%29-WAV.rar
http://uploaded.net/file/hp7ag5ww/TNCD147-M%3F%28Vol2%29-WAV.rar
http://uploaded.net/file/i9u5y192/TNCD148-TheSon_HoangLan2-Loaihoakhongten.rar
http://uploaded.net/file/dcwhw152/TNCD149-TSon_HLan_MHuyen-Ngayxuaanhnoi-LkRumbaChacha.rar
http://uploaded.net/file/q8m4r27i/TNCD150-NguyenHung-Thuydadiroi-1997.rar
http://uploaded.net/file/lk0uyf4a/TNCD151-ChuyenTinhBuon100Nam.rar
http://uploaded.net/file/coaom4fh/TNCD152-HoangThiTho1-DuongXuaLoiCu.rar
http://uploaded.net/file/ly79v1uf/TNCD153-HoangThiTho2-AiBuonHonAi.rar
http://uploaded.net/file/12ygfmzx/TNCD154-LuuBich-Hanhphuctrongtamtay.rar
http://uploaded.net/file/mbqnzsct/TNCD155-MyHuyen-KhoViYeu.rar
http://uploaded.net/file/f7nuvm8s/TNCD156-TheSon-Nhungtinhkhucchonloc.rar
http://uploaded.net/file/h2gj0jko/TNCD157-NoiBuonChauPha.rar
http://uploaded.net/file/8w86by7y/TNCD158-NgocHue-Thuvangtrenloi.rar
http://uploaded.net/file/nudqahzi/TNCD159-LienKhucPBN8-NeverFallInLove.rar
http://uploaded.net/file/s7sexrd8/TNCD160-DonHo-Vucsauhanhphuc-1998.rar
http://uploaded.net/file/jztp10st/TNCD161-ThienKim-Khinguoixatoi.rar
http://uploaded.net/file/gexnul7k/TNCD162-HoangLan-Tinhyeumautim.rar
http://uploaded.net/file/h3bmzuws/TNCD163-NguyenHung-Huong.rar
http://uploaded.net/file/mjqzd1fg/TNCD164-AiVan-Uochenngaymua.rar
http://uploaded.net/file/zs61p4jz/TNCD165-DonHo_ChauNgoc-Motthuoyeunguoi.rar
http://uploaded.net/file/01u4q754/TNCD166-ThanhHa-Timvantrongta.rar
http://uploaded.net/file/tyu220j9/TNCD167-Tinhyeunhuvanbai.rar
http://uploaded.net/file/1wjtpgpi/TNCD168-YLan_ThanhHa_ThuyDuong-Demcuoicung.rar
http://uploaded.net/file/o07b5nt4/TNCD169-BaoHan-Tinhla.rar
http://uploaded.net/file/hx7uqvqq/TNCD170-HuongLan-Tinhchangythiep.rar
http://uploaded.net/file/zcopvrmk/TNCD171-YeuLam.rar
http://uploaded.net/file/0uji4zq9/TNCD172-Nhackhieuvucollection1.rar
http://uploaded.net/file/w08wbcp8/TNCD173-Nhackhieuvucollection2.rar
http://uploaded.net/file/eefswn4i/TNCD174-TheSon-Tinhvatien.rar
http://uploaded.net/file/vuf64nqg/TNCD175-LienkhucVemientay.rar
http://uploaded.net/file/yjwmmhhj/TNCD176-Kyduyen-Matanhdoivanvui.rar
http://uploaded.net/file/5owflhub/TNCD177-Vaoha.rar
http://uploaded.net/file/4eh2kxo6/TNCD178-BaoNgoc-Motthoihoamong.rar
http://uploaded.net/file/dvb51pv3/TNCD179-ThienKim-Bietlamsaothoinho.rar
http://uploaded.net/file/82bpnanj/TNCD180-DonHo-Hoitiec.rar
http://uploaded.net/file/7eq44hoa/TNCD181-NguyenHung-Chiriengminhta-1998.rar
http://uploaded.net/file/2mzwmecj/TNCD182-HoangLan-KhiDaYeu.rar
http://uploaded.net/file/5boort87/TNCD183-NhacKhieuVuCollection3%28FLAC%29.rar
http://uploaded.net/file/25v8y22o/TNCD184-Nhackhieuvucollection4.rar
http://uploaded.net/file/w4ovl0us/TNCD185-Baohan-khicochang.rar
http://uploaded.net/file/pfz4wd7n/TNCD186-TKHoangThiTho3-Hinhanhnguoiemkhongdoi.rar
http://uploaded.net/file/cq3u1mlw/TNCD187-TKHoangThiTho4-MucAnhTrangVang.rar
http://uploaded.net/file/4uznzoel/TNCD189-LuuBich-Demvanganh.rar
http://uploaded.net/file/rtqo0nnu/TNCD190-Timvo.rar
http://uploaded.net/file/y1ay30zc/TNCD191-MyHuyen-Xanguoiyeu.rar
http://uploaded.net/file/yamhw6ic/TNCD192-BaoHan-Tinhyeudautien.rar
http://uploaded.net/file/jtqbeutd/TNCD193-Tophits1-Cafedangtrolai.rar
http://uploaded.net/file/4373q2mq/TNCD194-PhiNhung-LyconsaoBacLieu.rar
http://uploaded.net/file/k51oy84s/TNCD195-ThienKim-Visao.rar
http://uploaded.net/file/2meu9ark/TNCD196-NhuQuynh-Tinhyeuvocanh.rar
http://uploaded.net/file/2bq5snp1/TNCD197-NguyenHung-Haychotoi-1999.rar
http://uploaded.net/file/gly7e7s5/TNCD198-TheSon-Chieuhoang.rar
http://uploaded.net/file/17ff5bey/TNCD199-Chungtadimangtheoquehuong-CD1.rar
http://uploaded.net/file/nwf1wmq6/TNCD200-Chungtadimangtheoquehuong-CD2.rar
http://uploaded.net/file/osrhc8w8/TNCD201-Nhungtinhkhucvuotthoigian.rar
http://uploaded.net/file/9h9yt3nu/TNCD202-HoangLan-Honbuommotien.rar
http://uploaded.net/file/310awhko/TNCD203-Kiepdocthan.rar
http://uploaded.net/file/k7uhwg1j/TNCD204-QuocHung_ThienKim-Congaidoimuoi.rar
http://uploaded.net/file/14anpd6y/TNCD205-Lynda_TommyNgo-Nam2000.rar
http://uploaded.net/file/y0c41kb8/TNCD206-WeLikeToParty1.rar
http://uploaded.net/file/6s5njm5c/TNCD207-WeLikeToParty2.rar
http://uploaded.net/file/9ne7qnns/TNCD209-NhuQuynh-Yeutienghatngayxua.rar
http://uploaded.net/file/728zg9eg/TNCD210-LayMinh_BaoHan-Giotsuongtrenmimat.rar
http://uploaded.net/file/9riaa1r6/TNCD211-Tophit2-Traithoinay.rar
http://uploaded.net/file/0hxtgjho/TNCD212-DanbauDucThanh-Ngoituamanthuyen.rar
http://uploaded.net/file/dum1oa9m/TNCD213-LoanChau-Tinhtoimoilon.rar
http://uploaded.net/file/8w535zyy/TNCD214-NguyenHung-Khoviyeunang.rar
http://uploaded.net/file/5tz5va2s/TNCD215-MyHuyen-Tannuavangtrang.rar
http://uploaded.net/file/0lbydthk/TNCD216-ManhQuynh_PhiNhung-Cannhamautim.rar
http://uploaded.net/file/mpexszrm/TNCD217-TranDuc-Tinhchapnhan.rar
http://uploaded.net/file/w13i61oc/TNCD218-TheSon-ThienKim-Neudieudoxayra.rar
http://uploaded.net/file/y4gaw74a/TNCD219-DonHo-ThebestofinJapan.rar
http://uploaded.net/file/wf046yxz/TNCD220-Tophits3-Duongtinhhailoi.rar
http://uploaded.net/file/xt3qucnm/TNCD221-Tophits4-Thienduongladay.rar
http://uploaded.net/file/mzkwl4jd/TNCD222-Ngheo.rar
http://uploaded.net/file/d9xlfzv7/TNCD223-Thonhacgiaoduyen1.rar
http://uploaded.net/file/ft0zkcdf/TNCD224-Thonhacgiaoduyen2.rar
http://uploaded.net/file/loqetr76/TNCD225-TrucLam_TrucLinh-Doivanlamthan.rar
http://uploaded.net/file/39q99gtr/TNCD226-LuuBich-Tranotinhxa.rar
http://uploaded.net/file/ac04phoa/TNCD227-HoangLan-Tuyetlanh.rar
http://uploaded.net/file/9xh4lhfu/TNCD228-NhuQuynh-Lybongmai.rar
http://uploaded.net/file/snoe3a78/TNCD229-ThienKim-Tinhlagi.rar
http://uploaded.net/file/zwa9abhm/TNCD230-NgocAnh-Vuabietdauyeu.rar
http://uploaded.net/file/ng2xty6b/TNCD231-LiveInParisVol1-Nguoiyeucodon.rar
http://uploaded.net/file/a7jo6atl/TNCD232-LiveInParisVol2-Vedayem.rar
http://uploaded.net/file/ci9f5g5n/TNCD233-TuongNguyen-Muatrengianbonggiay.rar
http://uploaded.net/file/ai10hoih/TNCD234-Nhonguoiyeu.rar
http://uploaded.net/file/e1si7szw/TNCD235-Tophit5-Traitimhoangduong.rar
http://uploaded.net/file/fbftkzq5/TNCD236-PhiNhung_ManhQuynh-Doancuoitinhyeu.rar
http://uploaded.net/file/pstwg67w/TNCD237-NhuQuynh-Nguoithuongkenho.rar
http://uploaded.net/file/qy9fepa4/TNCD237-ThienKim_QuocHung-Visaoemoi.rar
http://uploaded.net/file/moz3cqlj/TNCD238-Tophits6-Tieclamgi.rar
http://uploaded.net/file/lo3g4yy4/TNCD239-BaoHan-Ngongang.rar
http://uploaded.net/file/rairafcv/TNCD240-Nhackhieuvucollection5.rar
http://uploaded.net/file/zptzfpkg/TNCD242-PhiNhung-Canhhoarung.rar
http://uploaded.net/file/3qaq9jxp/TNCD243-NguyenHung-Trahetchonguoi.rar
http://uploaded.net/file/1exacefu/TNCD244-Xindungtrachdada.rar
http://uploaded.net/file/3sepqetv/TNCD245-Tophits7-Bantoi.rar
http://uploaded.net/file/tusev80s/TNCD246-DanbauDucThanh2-Langtoi.rar
http://uploaded.net/file/8ggynnge/TNCD247-Haiduangheo.rar
http://uploaded.net/file/8rvxjqbn/TNCD248-ManhQuynh-SoNgheo-2001.rar
http://uploaded.net/file/y81nev5p/TNCD249-HoangLan-NguoidepBinhDuong.rar
http://uploaded.net/file/mqpy0m3i/TNCD250-ThienKim-Sacmau.rar
http://uploaded.net/file/1lwt5hyg/TNCD251-Thattinh.rar
http://uploaded.net/file/t63cstwk/TNCD252-Tophits8-Haichiecbongcodon.rar
http://uploaded.net/file/tmpsf9fx/TNCD253-NguyenHung_LuuBich-Phovanxua.rar
http://uploaded.net/file/tm8cmis5/TNCD254-NgocAnh-Khongconai.rar
http://uploaded.net/file/cbecju2b/TNCD255-TuongNguyen-HuyenthoaiNguhanhson.rar
http://uploaded.net/file/lpbt2ssc/TNCD256-TheSon-Chantinh.rar
http://uploaded.net/file/gx5bic7j/TNCD257-NhuQuynh-Khonggioroi.rar
http://uploaded.net/file/3junbkbi/TNCD258-TopHits9-Daikho.rar
http://uploaded.net/file/wxwi13as/TNCD259-Tommy_Lynda-Thebestof-He_She.rar
http://uploaded.net/file/lztkodkj/TNCD260-DonHo_NgocHue-Hoainiemdauyeu-2002.rar
http://uploaded.net/file/dvckxok9/TNCD261-LienkhucNhancuoichongxa.rar
http://uploaded.net/file/o5az5gk6/TNCD262-PDH_DTP-Neubiettoilaychong.rar
http://uploaded.net/file/xj1y3ni7/TNCD263-ManhQuynh_PhiNhung-Tancogiaoduyen.rar
http://uploaded.net/file/qi5sa86v/TNCD264-Tophits10-Nhulatinhyeu.rar
http://uploaded.net/file/zlizdneh/TNCD265-NguyenHung-Traitimbenle.rar
http://uploaded.net/file/y7num32j/TNCD266-TranThaiHoa-Colanggieng.rar
http://uploaded.net/file/jza06piz/TNCD267-ThienKim-Tocgiothoibay.rar
http://uploaded.net/file/ckz3yblg/TNCD268-Caydabencu-CD1.rar
http://uploaded.net/file/ai8fqq5k/TNCD268-Caydabencu-CD2.rar
http://uploaded.net/file/gxgvokxj/TNCD269-Tophits11-Mensaytinhai.rar
http://uploaded.net/file/1yqbp3hw/TNCD270-DonHo-Phiendasau.rar
http://uploaded.net/file/3cpojc4i/TNCD271-Chuyenlamdau.rar
http://uploaded.net/file/bnyhcxjx/TNCD272-TinhDauMuonMang.rar
http://uploaded.net/file/pyxwonba/TNCD273-BHan_LTQuang_TQuyen-Khucmua.rar
http://uploaded.net/file/hk8tbzu1/TNCD274-LuuBich-Anhsangdoitoi.rar
http://uploaded.net/file/kf439cb3/TNCD275-MuaXuanDauTien.rar
http://uploaded.net/file/iu3v2irg/TNCD275-TinhkhucTuanKhanh-Muaxuandautien.rar
http://uploaded.net/file/7tlx48yo/TNCD276-TinhkhucTuCongPhung-Matlechonguoi.rar
http://uploaded.net/file/eqcdvgtd/TNCD277-TinhKhucVuThanhAn-DungYeuToi.rar
http://uploaded.net/file/bub0vzoy/TNCD278-ThuyTien-Nhoanh.rar
http://uploaded.net/file/zjqtggps/TNCD279-TopHits12-Yeu.rar
http://uploaded.net/file/s1sccqrp/TNCD280-Tophits13-Noidaunguoidelai-2002.rar
http://uploaded.net/file/0km0jo9d/TNCD281-TamDoan-Nguoimangtamsu.rar
http://uploaded.net/file/yt1d100r/TNCD282-NgocHa-TranThaiHoa-KhackhoaiBuontanthu.rar
http://uploaded.net/file/umfilg2m/TNCD283-ChieuBenDoiSim.rar
http://uploaded.net/file/1feu2c2w/TNCD284-Muaxuancuame.rar
http://uploaded.net/file/bj0d6qxh/TNCD285-ChieuQuaPhaHauGiang.rar
http://uploaded.net/file/a0cbzjwh/TNCD286-TinhCaNgoThuyMien-NoiDauMuonMang.rar
http://uploaded.net/file/j06t8jxw/TNCD287-Tophits14-Thegioikhongtinhyeu.rar
http://uploaded.net/file/gyp6ckrr/TNCD288-PhiNhung_ManhQuynh-Tancogiaoduyen2.rar
http://uploaded.net/file/2vi62lum/TNCD289-DanBau3-GiotMuaThu.rar
http://uploaded.net/file/o0lczprj/TNCD290-DonHo-Hatrang-2003.rar
http://uploaded.net/file/in5u0xzy/TNCD291-AnhTienTuyen_EmHauPhuong.rar
http://uploaded.net/file/blmczrr2/TNCD292-NhuQuynh-ToTam.rar
http://uploaded.net/file/x3nyv0e8/TNCD293-LuongTungQuang-Phepla.rar
http://uploaded.net/file/dh3m7qhi/TNCD294-Tophits15-Monganhseden.rar
http://uploaded.net/file/hn35ed6g/TNCD295-NgocHa-KhongTheVaCoThe.rar
http://uploaded.net/file/s861bkx5/TNCD296-GiacMoHoiHuong.rar
http://uploaded.net/file/vb4bxwuw/TNCD297-ConDeChungTinh.rar
http://uploaded.net/file/504j333a/TNCD298-TopHits16-Nuavangtrang.rar
http://uploaded.net/file/li0gnryx/TNCD299-PhuongDiemHanh-HaBuon.rar
http://uploaded.net/file/f4wq4xdo/TNCD300-MinhTuyet-LamSaoAnhBiet.rar
http://uploaded.net/file/0rimultr/TNCD301-NguyenHung-TraiTimTinhSi.rar
http://uploaded.net/file/twhb3den/TNCD302-ManhQuynh-Votoi.rar
http://uploaded.net/file/7gv997ln/TNCD303-Taucamdoankhuc-hoatau.rar
http://uploaded.net/file/kry76p6g/TNCD304-Nhactretophit17-Xoahetnonan.rar
http://uploaded.net/file/f93uou6m/TNCD305-Giacmocanhco.rar
http://uploaded.net/file/r5rznsoa/TNCD306-LoanChau-Muadivang.rar
http://uploaded.net/file/ztm290eu/TNCD307-TrucLamTrucLinh-Khidayeuanh.rar
http://uploaded.net/file/y6k6t43t/TNCD308-TheSon-BatChotTaNhinNhau.rar
http://uploaded.net/file/uk66av9d/TNCD309-QuangLe-Suongtrangmienquengoai.rar
http://uploaded.net/file/isy9qeu9/TNCD310-ThuCa.rar
http://uploaded.net/file/hqtzg7i0/TNCD311-TinhKhucLeDinh-HueBuon.rar
http://uploaded.net/file/o30p9wqd/TNCD312-Xincongoitennhau-TinhkhucTruongSa.rar
http://uploaded.net/file/r8b6wmp9/TNCD313-BaoHan_NhuLoan-SundayBuon.rar
http://uploaded.net/file/vi8ueyp8/TNCD314-DongSongKhongTroLai.rar
http://uploaded.net/file/u6t6zhfi/TNCD315-TranThaiHoa-Coivang.rar
http://uploaded.net/file/1ux22678/TNCD316-Nuavongtaylanh-Tophits18.rar
http://uploaded.net/file/j8y3cwej/TNCD318-PhiNhung-Nguaothuongnho-2004.rar
http://uploaded.net/file/pcoldk0i/TNCD319-NhuQuynh-KhucCaDongThap.rar
http://uploaded.net/file/czytrbbn/TNCD320-NgocHa-TinhHoaiHuong.rar
http://uploaded.net/file/zt30lkbc/TNCD321-LuongTungQuang-TuKhiEmDen.rar
http://uploaded.net/file/g1cbeqas/TNCD322-TopHits19-Tienghattunhiptim.rar
http://uploaded.net/file/5qpbyrha/TNCD323-Muadonghoatrang.rar
http://uploaded.net/file/3g8rya2y/TNCD324-NguoiNgoaiPho.rar
http://uploaded.net/file/lexu7zsh/TNCD325-MinhTuyet-Ngayxuaanhhoi.rar
http://uploaded.net/file/pucsb716/TNCD326-ManhQuynh_PhiNhung-Tancogiaoduyen3.rar
http://uploaded.net/file/wwr4vaar/TNCD327-NhatTrung-MotDoiToiDiTimToi.rar
http://uploaded.net/file/o2ev0wli/TNCD329-PhuongDiemHanh_TamDoan-Dochieu.rar
http://uploaded.net/file/o9s4412i/TNCD330-Yeumaingannam-Nhactretophit21.rar
http://uploaded.net/file/xhaemsq1/TNCD331-TopHits22-Quendihetdamme.rar
http://uploaded.net/file/yqq0mo60/TNCD332-YLan-LoiReu.rar
http://uploaded.net/file/yu3erk66/TNCD333-LuuBich-ViEmYeuAnh.rar
http://uploaded.net/file/2qfi134m/TNCD334-TranThaiHoa-DemDong.rar
http://uploaded.net/file/1nhcbi6c/TNCD335-TinhKhucHuynhAnh-MuaRung.rar
http://uploaded.net/file/kvmxamoc/TNCD336-HaNoiNgayThangCu-TinhkhucSongNgoc.rar
http://uploaded.net/file/d78x7c5k/TNCD337-Rulaicauho-Tancodacbiet.rar
http://uploaded.net/file/hkbg6if2/TNCD338-HoLeThu-MotThoangHuongTinh.rar
http://uploaded.net/file/zayf4tle/TNCD339-Hoabuomngayxua.rar
http://uploaded.net/file/76in9w7m/TNCD340-HuongThuy-Thuongnhocauhai.rar
http://uploaded.net/file/v5loqnyn/TNCD341-QuangLe-Xingoinhaulaconhan-2004.rar
http://uploaded.net/file/tzs4jtgr/TNCD342-NguyenHung-Dienvasay.rar
http://uploaded.net/file/lsj1tkeo/TNCD343-Xuanhopmat.rar
http://uploaded.net/file/5h47wdn7/TNCD344-Chucxuan.rar
http://uploaded.net/file/gfmzc0ya/TNCD345-TopHits23-DangCay.rar
http://uploaded.net/file/dotla79z/TNCD346-Tophits24-Noinho-2005.rar
http://uploaded.net/file/6emw5rvq/TNCD347-ChiDiTimEm.rar
http://uploaded.net/file/juogjxrk/TNCD348-MinhTuyet-DoaHongDamMau.rar
http://uploaded.net/file/298nus3d/TNCD349-TamDoan-Yeuvoi.rar
http://uploaded.net/file/0897oj1f/TNCD350-30namvienxu.rar
http://uploaded.net/file/k4s3br2t/TNCD351-ManhQuynh-Say.rar
http://uploaded.net/file/puz8pztg/TNCD352-Tophit25-Maiconyeu.rar
http://uploaded.net/file/78nvvq9q/TNCD353-TheSon-Nhungtinhkhucchonloc2.rar
http://uploaded.net/file/snyqhn76/TNCD354-LuongTungQuang-Traitimmongmanh.rar
http://uploaded.net/file/p6ogkmdd/TNCD355-NgocHa-EmVanNhuNgayXua.rar
http://uploaded.net/file/b86pv1lg/TNCD356-BangKieu-Valaitinhtoi.rar
http://uploaded.net/file/l5rdgh48/TNCD357-ThuyTien-YeuAi.rar
http://uploaded.net/file/lk1xy1nj/TNCD358-NguyenHung-Davu.rar
http://uploaded.net/file/2i6yfg4y/TNCD359-TheBestOfNh%3FQuynh-2CD.rar
http://uploaded.net/file/izygi1wb/TNCD360-TinhcaQuocDung-Thoatly.rar
http://uploaded.net/file/xm1fxjh3/TNCD361-NhacKhieuvuCollection6-MuathuCali.rar
http://uploaded.net/file/au18ymms/TNCD362-TheBestOfTungGiang-ChiRiengMinhEmHieu.rar
http://uploaded.net/file/6x59hwlk/TNCD363-Giotledaitrang.rar
http://uploaded.net/file/73opohi5/TNCD364-AdamHo-LieUndermybed.rar
http://uploaded.net/file/gkmz0ihv/TNCD365-QuangLe-7000demgoplai.rar
http://uploaded.net/file/2mdnr3x2/TNCD366-TopHits27-Tronkiepbinhyen.rar
http://uploaded.net/file/wnx2xt8c/TNCD367-TopHits26-Mongdep-2005.rar
http://uploaded.net/file/s8370hgx/TNCD368-DuongTrieuVu-Ngaydocoem.rar
http://uploaded.net/file/8kwufqwm/TNCD369-Xuandave-2006.rar
http://uploaded.net/file/ld086xez/TNCD370-VariousArtists-RuocXuanVeNha%282006%29%5BWAV%5D.rar
http://uploaded.net/file/98byb7hr/TNCD371-TranThaiHoa-TinhkhucLeUyenPhuong.rar
http://uploaded.net/file/hc3xokmb/TNCD372-BoiViAnhYeuEm.rar
http://uploaded.net/file/1y8ozc6s/TNCD373-LienkhucTopHits.rar
http://uploaded.net/file/4k5u914s/TNCD374-Noilaitinhxua.rar
http://uploaded.net/file/xvpu223y/TNCD375-TopHits28-DaKhongYeuThiThoi.rar
http://uploaded.net/file/rnxv7yvw/TNCD376-HuongThuy-Thuongtham.rar
http://uploaded.net/file/1wreiy6j/TNCD377-TamDoan-GucNgaViYeu.rar
http://uploaded.net/file/zwvfjwa3/TNCD378-NhuLoan-Tinhlangcam.rar
http://uploaded.net/file/bt1nrqt7/TNCD379-LuongTungQuang-Demmauhong.rar
http://uploaded.net/file/pmkstf5r/TNCD380-YeuTrongHyVong.rar
http://uploaded.net/file/myw8gt8b/TNCD381-TopHits29-Tinhmong.rar
http://uploaded.net/file/hpoabzpu/TNCD382-TranThaiHoa-Nhungtinhkhucchonloc.rar
http://uploaded.net/file/sdqpoxzh/TNCD383-Noibuonhoaphuong.rar
http://uploaded.net/file/m8xagdju/TNCD384-NguyenAnh9-CoDon.rar
http://uploaded.net/file/8fvbe4du/TNCD385-TinhkhucXuanTien-Khuchatantinh.rar
http://uploaded.net/file/itl51w35/TNCD386-HoLeThu-Buonoichaomi.rar
http://uploaded.net/file/jdwe3i3e/TNCD387-VanQuynh-Uocmotngay.rar
http://uploaded.net/file/b6544nfi/TNCD388-Viyeu-Luubich_ThuyTien_LuongTungQuang.rar
http://uploaded.net/file/ult43avi/TNCD389-TanCodacbiet2-Canhcoquehuong.rar
http://uploaded.net/file/2l42bii9/TNCD390-TopHits30-Tinhdutramloi.rar
http://uploaded.net/file/5xei4h2p/TNCD391-TopHits31-Niemkhuccuoi.rar
http://uploaded.net/file/8vnlnozt/TNCD392-Benxuan.rar
http://uploaded.net/file/kbhet406/TNCD393-Giomuaxuantoi.rar
http://uploaded.net/file/hjm8p5vd/TNCD394-QuangLe-Dapvocaydan-2007.rar
http://uploaded.net/file/gqkm91wu/TNCD395-LienkhucTophits2.rar
http://uploaded.net/file/sb3st33b/TNCD396-ManhQuynh-Kesaudoi-2007.rar
http://uploaded.net/file/4iwheva0/TNCD397-PBNTalentshow-giaibanket.rar
http://uploaded.net/file/06ayq1bk/TNCD398-ChungketPBNTalentshow.rar
http://uploaded.net/file/ce6lxg98/TNCD399-Lienkhucquehuong.rar
http://uploaded.net/file/vvmpm7bc/TNCD400-TheBestOfNhuQuynh2-AoHoa.rar
http://uploaded.net/file/9yd2bjnp/TNCD400ep-ElvisPhuong-KhiTaYeuNhauVol2.rar
http://uploaded.net/file/u4d5ibhc/TNCD401-TranThuHa-Tinhcaquatheky.rar
http://uploaded.net/file/p7ko13fb/TNCD402-MinhTuyet-Yeumotnguoisongbenmotnguoi.rar
http://uploaded.net/file/oh2tdd53/TNCD403-TrinhLam-Taisao.rar
http://uploaded.net/file/gay2lyb7/TNCD404-TranThaiHoa-Baogiobiettuongtu.rar
http://uploaded.net/file/joiyeyg4/TNCD405-Tophits32-Dunghuavoiem.rar
http://uploaded.net/file/wyg27a4u/TNCD406-TopHits33-Emvantin%281%29.rar
http://uploaded.net/file/hjizjbju/TNCD407-Duongvequehuong.rar
http://uploaded.net/file/v7cjqxy5/TNCD408-MaiQuocHuy-Hanhphucquanhday.rar
http://uploaded.net/file/7b80n3af/TNCD409-MaiThienVan-Huonglongdangme.rar
http://uploaded.net/file/n0d5t6ob/TNCD410-TinhKhucLamPhuong-Phutcuoi.rar
http://uploaded.net/file/uwk36f28/TNCD411-QuangLe_TamDoan-TamSuNguoiLinhTre.rar
http://uploaded.net/file/8ovjv5l5/TNCD412-DuongTrieuVu-Thienduongdanhmat.rar
http://uploaded.net/file/g035fuzj/TNCD413-ChandungnguoiphunuVietNam-Vol.1.rar
http://uploaded.net/file/vb29ywrk/TNCD414-ChandungnguoiphunuVietNam-Vol.2.rar
http://uploaded.net/file/79r6i1ks/TNCD415-CamLy-TinhkhucMinhVy.rar
http://uploaded.net/file/8wksq5o2/TNCD416-HoataunhacLamPhuong-Motminh.rar
http://uploaded.net/file/7b4cvjjc/TNCD417-BangKieu-Linhhondamat.rar
http://uploaded.net/file/helprupc/TNCD418-QuangLe-Haique.rar
http://uploaded.net/file/gvw9j72y/TNCD419-DavidMeng-Tinhphai.rar
http://uploaded.net/file/skv3x50b/TNCD420-MaiQuocHuy-Boibac.rar
http://uploaded.net/file/7icjma6i/TNCD421-MaiThienVan-Thuonghoaingannam.rar
http://uploaded.net/file/124yauw6/TNCD422-TrinhLam_QuynhVy-Tinhconvuongvan.rar
http://uploaded.net/file/pttqle46/TNCD423-Hue.rar
http://uploaded.net/file/x44one9y/TNCD424-SaiGon.rar
http://uploaded.net/file/qtgz4eui/TNCD425-HaNoi.rar
http://uploaded.net/file/ye0auyph/TNCD426-Gocuatraitim.rar
http://uploaded.net/file/ht0n8mrr/TNCD427-TopHits34-TinhDaLangQuen.rar
http://uploaded.net/file/d5riui4e/TNCD428-TopHits35-Divang.rar
http://uploaded.net/file/ywm96vv8/TNCD429-KhieuvuTopHits-DancingAllNight.rar
http://uploaded.net/file/aga4jg0p/TNCD430-KhieuvuTopHits-Luanvungaymua.rar
http://uploaded.net/file/a1h9nvpy/TNCD431-HuongThuy-Lyletraitim.rar
http://uploaded.net/file/ddl83p9f/TNCD432-TuQuyen-Emvanyeu.rar
http://uploaded.net/file/pw9f9ux1/TNCD433-NhatTrung-MerryChirtmas_HappyNewYear.rar
http://uploaded.net/file/v6d1kc33/TNCD434-NguyenThang-Broken.rar
http://uploaded.net/file/0a1rdupj/TNCD435-MaiThienVan-Neuanhdunghen.rar
http://uploaded.net/file/mtr46074/TNCD436-NguyenHung-Tinhyeungaymai.rar
http://uploaded.net/file/ii8dh6rb/TNCD437-TheSon-Doitoichimotnguoi.rar
http://uploaded.net/file/dhfzddyk/TNCD438-DuyTruong-Nguoiyeucodon.rar
http://uploaded.net/file/jd2y8tqf/TNCD439-Nhuchiecquediem.rar
http://uploaded.net/file/equfot6c/TNCD440-Aoemchuamacmotlan_Vongnhancuoi.rar
http://uploaded.net/file/gx100gez/TNCD441-Tophits36-Ngaycuoi.rar
http://uploaded.net/file/62or4s1g/TNCD442-Tophits37-Dunggiautronglong.rar
http://uploaded.net/file/lyxtyrka/TNCD443-Viyeu2.rar
http://uploaded.net/file/uzsqkh4y/TNCD444-DuongTrieuVu-Emodau.rar
http://uploaded.net/file/xnlecilh/TNCD445-TrinhLam-Bienvaanhvanhat.rar
http://uploaded.net/file/10my4diu/TNCD446-QuangLe-Tuongtunangcasy.rar
http://uploaded.net/file/w9h73jyz/TNCD447-TranThaiHoa-Tinhkhuctienchien-2009.rar
http://uploaded.net/file/pmob5pup/TNCD448-MinhTuyet-Dakhongconhoitiec.rar
http://uploaded.net/file/8idhlcs7/TNCD449-BangKieu_MinhTuyet-Motlannuaxinconhau.rar
http://uploaded.net/file/ib5xf4ds/TNCD450-TopHits38-Duamtinhta.rar
http://uploaded.net/file/84i0kmxp/TNCD451-ThebestofLuuBich.rar
http://uploaded.net/file/3ip6qrp2/TNCD452-MaiThienVan-CungCh%FAcTrinhV%3F%3Fng.rar
http://uploaded.net/file/jtpb2bi7/TNCD453-QuynhVi-Vuisautraitimbuon-2009.rar
http://uploaded.net/file/pyhfu75i/TNCD454-NgocAnh-Gietnguoitrongmong.rar
http://uploaded.net/file/l68giar9/TNCD455-Chieumuabiengioi.rar
http://uploaded.net/file/i4fzrw0y/TNCD456-DaVu-MauXanhTinhYeu.rar
http://uploaded.net/file/jgsn658h/TNCD457-TopHits39-Sambachoem.rar
http://uploaded.net/file/zi3jdpn1/TNCD458-DuyTruong-Gaplaiconhan.rar
http://uploaded.net/file/c423t9mf/TNCD459-Canhthiepdauxuan.rar
http://uploaded.net/file/fzc8kpy8/TNCD460-LienkhucTophit3.rar
http://uploaded.net/file/ere6xggj/TNCD461-QuangLe_MaiThienVan-Doimatnguoixua.rar
http://uploaded.net/file/lohi592c/TNCD462-Nhungtinhkhucvuotthoigian-Doidavang.rar
http://uploaded.net/file/tcbvskxs/TNCD463-Tophits40-Motmaiemroixa.rar
http://uploaded.net/file/ol9fo4m9/TNCD464-TrinhLam-Taisao2.rar
http://uploaded.net/file/prvcdo8g/TNCD465-MaiThienVan-Hatdetanganh.rar
http://uploaded.net/file/ykexy5i8/TNCD466-Tophits41-Timemmaithuocveanh-2010.rar
http://uploaded.net/file/lcrka50o/TNCD467-Quehuongtuoithotoi.rar
http://uploaded.net/file/7shsw5uy/TNCD468-TinhdepHauGiang.rar
http://uploaded.net/file/eetdvvjq/TNCD469-ThevoiceofDivas.rar
http://uploaded.net/file/yy0jfezm/TNCD470-TopHits42-Illgothisway-2010.rar
http://uploaded.net/file/u6uxcbni/TNCD471-ThanhAn-Duaemvaoha-2009.rar
http://uploaded.net/file/t3n66cfa/TNCD472-TamPhuongAnh-Vongtaynaochoem.rar
http://uploaded.net/file/ss0u84n8/TNCD473-NhuQuynh-Duyenphan.rar
http://uploaded.net/file/i3sqo9vr/TNCD474-BangKieu-Xindungquaylai.rar
http://uploaded.net/file/1whzw2s9/TNCD475-QuynhDung-Demnhonguoitinh.rar
http://uploaded.net/file/tmrcbkpt/TNCD476-MaiTienDung-Nhuvanconday.rar
http://uploaded.net/file/64t1dhek/TNCD477-Tophits43-Momottinhyeu-2010.rar
http://uploaded.net/file/fntvjyl9/TNCD478-ThebestofTruongVu.rar
http://uploaded.net/file/hzmltujw/TNCD479-Taisaolakhong-Tophits44.rar
http://uploaded.net/file/ihyaifiw/TNCD480-MinhTuyet-Xinloianh.rar
http://uploaded.net/file/g93mia53/TNCD481-HuongThuy-Chuyennguoicongai.rar
http://uploaded.net/file/pvtqb6v3/TNCD482-NgocAnh-TaTinh.rar
http://uploaded.net/file/kmpe7gwa/TNCD483-ManhQuynh_PhiNhung-Neuchungminhcachtro.rar
http://uploaded.net/file/ej6qxp9n/TNCD484-VariousArtists-MongChieuXuan%282011%29%5BWav%5D.rar
http://uploaded.net/file/b9ggni7c/TNCD485Baicatetchoem.rar
http://uploaded.net/file/p6kmjngc/TNCD486-VariousArtists-XuanVoiDoiSongMoi%282011%29%5BWav%5D.rar
http://uploaded.net/file/me1r0sw2/TNCD487-QuangLe_MaiThienVan-PhailongcongaiBenTre.rar
http://uploaded.net/file/en43jpot/TNCD488-ThebestofNhuLoan.rar
http://uploaded.net/file/ius96afj/TNCD489-LamAnh-Anhdaxatoi-2011.rar
http://uploaded.net/file/vh9ravw7/TNCD490-TinhkhucLamPhuong-Muathuyeuduong.rar
http://uploaded.net/file/jnl0uu5s/TNCD491-Denkhuya.rar
http://uploaded.net/file/ekkegcqu/TNCD492-TinhkhucLamPhuong-Choemquentuoingoc.rar
http://uploaded.net/file/bc3xg3dm/TNCD493-DuyTruong-Ketrangtay-2011.rar
http://uploaded.net/file/lffbjyha/TNCD494-MaiThienVan-ThanhTamchua.rar
http://uploaded.net/file/1j056e94/TNCD496-Tophits47-Contuoinaochoem-2011.rar
http://uploaded.net/file/g7sc5u6t/TNCD497-Tophits48-Moixinhnucuoi-2011.rar
http://uploaded.net/file/re8rd55p/TNCD498-Neudoikhongcoanh.rar
http://uploaded.net/file/vng4m2xs/TNCD499-MinhTuyet-Yeukhongnuoitiec-2011.rar
http://uploaded.net/file/nss9pdwh/TNCD500-Tophit49-Tinhdautinhcuoi.rar
http://uploaded.net/file/5vu7ha9g/TNCD501-TopHits50-Angel.rar
http://uploaded.net/file/gyl685wt/TNCD502-TranThaiHoa-NhacVangchonloc.rar
http://uploaded.net/file/cg1zo32a/TNCD503-MaiThienVan-Baogioemlaychong.rar
http://uploaded.net/file/oywmqhxi/TNCD504-Phuongbuon.rar
http://uploaded.net/file/23x07ym9/TNCD505-TopHits51-Nguoitinhtramnam.rar
http://uploaded.net/file/arn6wovh/TNCD506-TopHits52-Chang.rar
http://uploaded.net/file/jd253w3j/TNCD507-Nguoitinh%281%29.rar
http://uploaded.net/file/ob9ndfmh/TNCD508-TocTien_MaiTienDung-MysticalNight.rar
http://uploaded.net/file/2apsdpxe/TNCD509-Chungvangtrangdoi.rar
http://uploaded.net/file/9i5egksb/TNCD510-KhanhLam-24hphep.rar
http://uploaded.net/file/1u7dui31/TNCD511-KyPhuongUyen-Biendem.rar
http://uploaded.net/file/ifnni1d7/TNCD512-Demhuyendieu_NgocAnh.rar
http://uploaded.net/file/l683n437/TNCD513-TopHit53-VanYeuMotNguoi.rar
http://uploaded.net/file/4otn5f8u/TNCD514-TopHits54-ChotNhoTinhTraiNgang.rar
http://uploaded.net/file/e85ubmg5/TNCD515-HoangOanh-SaoChuaThayHoiAm.rar
http://uploaded.net/file/l5jmwp7t/TNCD516-QuangLe-ChuyenTinhKhongDiVang.rar
http://uploaded.net/file/m268xf7g/TNCD517-Haiduagiannhau.rar
http://uploaded.net/file/mymolffj/TNCD518-ThanhHa-Mongmanhtinhve.rar
http://uploaded.net/file/or5k4yc4/TNCD519-MinhTuyet-Motdoiemdayeu.rar
http://uploaded.net/file/cxdbd8ca/TNCD520-AnhMinh-Sunrise.rar
http://uploaded.net/file/zp6yx18r/TNCD521-TopHits55-LotXac.rar
http://uploaded.net/file/6qh9t21d/TNCD522-TraLaiAnh.rar
http://uploaded.net/file/j7twvh86/TNCD523-Tophits56-Giotnangbenthem.rar
http://uploaded.net/file/tvjnw9g1/TNCD524-HuongXua-ThienTon.rar
http://uploaded.net/file/j6scp14n/TNCD526-TruongVu_MaiThienVan-NhatKyDoiToi.rar
http://uploaded.net/file/98jtzx32/TNCD527-TopHits57-Langnghethoigian.rar
http://uploaded.net/file/xnevox3t/TNCD529-Bongcomay.rar
http://uploaded.net/file/3cpi6zxu/TNCD530-TrinhLam-TheBestofDuel.rar
http://uploaded.net/file/3jcdf295/TNCD533-DuyenQue.rar
http://uploaded.net/file/ygbau0jf/TNCD535-TopHits62-HoaXuan.rar
http://uploaded.net/file/41wtpsbg/TNCD536-MuaXuanHoaDao.rar
http://uploaded.net/file/yljmt6oh/TNCD537-MinhTuyet_BangKieu-LauDaiTinhAi.rar
http://uploaded.net/file/q7m1sqer/TNCD538-DuyTruong-T%ECnhTheoGioBay.rar
http://uploaded.net/file/zi9t5cr4/TNCD539-BaoKhanh-Demtraokyniem.rar
http://uploaded.net/file/78dejv23/TNCD540-DoiDaVang.rar
http://uploaded.net/file/l5z67bmy/TNCD541-TopHits64-SaiGon_SaiGon.rar
http://uploaded.net/file/8hcyuval/TNCD542-ChuyenVuonSauRieng.rar
http://uploaded.net/file/nns9h4hw/TNCD543-TopHits63-MongSau.rar
http://uploaded.net/file/anu18g6o/TNCD544-SaoAnhNoDanhQuen.rar
http://uploaded.net/file/zicspgap/VariousArtists-GloriaCaocunglen%282013%29%5BFLAC%5D.rar

HƯỚNG DẪN BUY Premium Uploaded.net qua Paypal để Download phim nhanh nhất (Admin bảo lãnh)


- Nếu Links download bị lỗi, bạn vui lòng comment dưới hoặc tại ChatBox cho Ad biết nhé!

Latest Comments
  1. Hung Hi
    Hung Hi

    Sao Khong Upload Tiep CD ThuyNga Moi Vay Ban!

Leave a Reply