10 DVD Phim Phật Giáo Tiếng Việt

Đĩa 1: Nhị Thập Tứ Hiếu
Đĩa 2: Kinh Di Lạc Thượng Sanh
Đĩa 3: Sự tích Địa Tạng Bồ Tát
Đĩa 4: Phật Da Truyền Kỳ
Đĩa 5: Mười Câu Chuyện Phật Giáo 1
Đĩa 6: Mười câu chuyện Phật Giáo 2
Đĩa 7: Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát
Đĩa 8: Sự tích Đức Phật 1
Đĩa 9: Sự tích Đức Phật 2
Đĩa 10: Tịnh Độ Tam Kinh Nhật Luận


Hướng dẫn mua account Premium thanh toán bằng PAYPAL CLICK HERE
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG

DOWNLOAD LINKS:

Uploaded.net

http://uploaded.net/file/sxb4hkjs/D2-Kinh-Di-Lac-Thuong-Sanh.iso
http://uploaded.net/file/62zf2rmu/D5-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-1.iso
http://uploaded.net/file/8kw3y06r/D6-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-2.iso
http://uploaded.net/file/whk9krsb/D9-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso
http://uploaded.net/file/153gnmlz/D1-Nhi-Thap-Tu-Hieu.iso
http://uploaded.net/file/eehvjefo/D10-Tinh-Do-Tam-Kinh-Nhat-Luan.iso
http://uploaded.net/file/x6u5shix/D3-Su-Tich-Dia-Tang-Bo-Tat.iso
http://uploaded.net/file/jjisygsd/D4-Phat-Da-Truyen-Ky.iso
http://uploaded.net/file/ovrlt1lk/D7-Su-Tich-Quan-The-Am-Bo-Tat.iso
http://uploaded.net/file/vphttpug/D8-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso

Uploadable.ch

https://www.bigfile.to/file/43XckrgNJcX6/D2-Kinh-Di-Lac-Thuong-Sanh.iso
https://www.bigfile.to/file/yEY3t5vvq7Sm/D5-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-1.iso
https://www.bigfile.to/file/fuXhQSrx7j8r/D6-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-2.iso
https://www.bigfile.to/file/Cn4kkCCgfMmR/D9-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso
http://www.uploadable.ch/file/ZggFHaWHtKGt/D1-Nhi-Thap-Tu-Hieu.iso
http://www.uploadable.ch/file/DYKcTaf2FFkH/D10-Tinh-Do-Tam-Kinh-Nhat-Luan.iso
http://www.uploadable.ch/file/A8FHB9SEJT76/D2-Kinh-Di-Lac-Thuong-Sanh.iso
http://www.uploadable.ch/file/YBDmB36H5X9Q/D3-Su-Tich-Dia-Tang-Bo-Tat.iso
http://www.uploadable.ch/file/VJkuaAPMXpTq/D4-Phat-Da-Truyen-Ky.iso
http://www.uploadable.ch/file/Yy7MXdV9W6MJ/D5-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-1.iso
http://www.uploadable.ch/file/t59W6f9nZYvF/D6-Muoi-Cau-Chuyen-Duc-Phat-2.iso
http://www.uploadable.ch/file/QAjUnxTSF93f/D7-Su-Tich-Quan-The-Am-Bo-Tat.iso
http://www.uploadable.ch/file/4vHPbuQmWccn/D8-Su-Tich-Duc-Phat-1.iso
http://www.uploadable.ch/file/adA2UC3xQ9bK/D9-Su-Tich-Duc-Phat-2.iso

HƯỚNG DẪN BUY Premium Uploaded.net qua Paypal để Download phim nhanh nhất (Admin bảo lãnh)


- Nếu Links download bị lỗi, bạn vui lòng comment dưới hoặc tại ChatBox cho Ad biết nhé!

Leave a Reply